Lambang PUI

Bentuk dan Bagian Isi:

 • Bentuknya bulat, latarnya berwarna hijau tua melingkar pada tepinya tali (tambang) tidak berujung di atas warna kuning tua.
 • Di tengah bulatan bergambar Ka’bah berwarna hitam dengan garis tebal mendatar berwarna putih.
 • Di sekeliling Ka’bah terdapat sinar yang banyaknya 16 yang pendek dan 16 yang panjang berwarna kuning tua.
 • Di bagian atasnya bintang bersudut lima berwarna kuning tua dan di bawahnya bulan sabit juga berwarna kuning tua.

logo-pui-3bahasa

Arti Bentuk dan Bagiannya:

 • Lambang PUI berbentuk bulat berarti kebulatan tekad dan aqidah yang tercermin dalam Intisab PUI.
 • Tali yang melingkar tidak berujung memperlambangkan persatuan yang teguh dan persaudaraan yang erat; tidak mudah dicerai beraikan.
 • Bintang bersudut lima perlambang ke-Maha Esaan dan keluhuran Allah SWT.
 • Bulan sabit memperlambangkan penuh harapan dan jiwa optimisme.
 • Ka’bah berarti titik arah dari perpaduan dalam mengabdi.
 • Sinar merupakan jama’ah (1+6 = 7 = banyak) yang kompak menuju satu titik tujuan mengabdi sekalipun tingkat sosialnya tidak sama.

Arti Warna:
Lambang PUI mengandung 4 (empat) warna: hitam, putih, kuning tua dan hijau tua.

 • Hitam berarti kesetiaan dan ketaatan dalam taqwa.
 • Putih berarti kesucian dalam mengabdi (‘ibadah) dan keikhlasan.
 • Kuning tua berarti kebanggaan dan kemenangan.
 • Hijau tua berarti kesuburan dan kesejahteraan hidup.

Penggunaan/Pemasangan Lambang:

 • Lambang PUI dapat dipakai atau digunakan sebagai lencana, atribut resmi dan bendera
 • Lambang PUI dapat dipasang pada ruangan dan podium gedung/bangunan resmi, kepala surat, formulir-formulir atau papan nama bangunan Madrasah/Sekolah, Majelis Umum dan sebagainya dengan ukuran yang seimbang.

Mars dan Hymne

Ada dua lagu yang sudah tak asing diperdengarkan, dinyanyikan dan dibudayakan di lingkungan PUI, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan sewaktu apel sekolah mingguan dan pertemuan-pertemuan organisasi.

Pertama, Mars PUI yang syair dan lagunya disusun oleh almarhum KH. A. Azis Halim. Naskahnya telah dicetak ulang dan disiarkan oleh sekretariat Pengurus Besar PUI sejak tahun 1974. Mars PUI sudah dibuatkan ring tone-nya yang dapat diakses melalui handphone dari para penyedian content lagu atau ringtone.

Kedua, Hymne PUI yang penyusunnya tidak diketahui. Lagunya sudah lama sekali dibuat dan dinyanyikan. Sejak zaman penjajahan Belanda, para pemuda dan pelajar selalu menyanyikannya hingga hafal di luar kepala. Syairnya tak pernah mendapat perubahan, kecuali alinea pertama yang kalimatnya disesuaikan zaman.

MARS PUI

C = do
2/4
/ 0 5 6 7 / i 5 / 3 1 / 6 . 5 / 5 6 5 / 4 .
/ 2 6 5 4 / 3 . / 0 5 2 / 1 3 / 5 i / 2 . 6 /
/ 6 7 6 / 5 4 / 2 5 4 / 3 . / 0 5 5 / i 7 /
/ 6 5 / 4 . 3 / 2 3 2 / 1 5 3 / 4 5 / 6 . /
/ 0 6 6 / 2 . i / 7 6 / 5 i / . i 7 6 / 5 4 /
/ 3 2 / 1 . /
/ 5 4 // : 3 . / 1 3 5 i / 3 . 2

Ridholah hai skalian ummat Islam
‘kan Allah Pemelihara.
Islam agamamu mulia
M’ngatasi skalian agama.

Muhammad Pesuruh Tuhan
Rasul bagi semua alam.
Kuatkan tekadmu ini
Menuju Islam bahagia.

PUI s’lalu siap sedia
bagi ummat Muhammad
Lapangan perjuangan muslimin
cita-cita mulia.

Kerahkan wahai ummat Muhammad
tenaga sebulatnya.
Di dalam lapangan PUI kita
‘tuk mencapai Islam Raya.

HYMNE PUI

4/4
/ 0 5 6 7 / i 5 / 3 1 / 6 . 5 / 5 6 5 / 4 .
/ 2 6 5 4 / 3 . / 0 5 2 / 1 3 / 5 i / 2 . 6 /
/ 6 7 6 / 5 4 / 2 5 4 / 3 . / 0 5 5 / i 7 /
/ 6 5 / 4 . 3 / 2 3 2 / 1 5 3 / 4 5 / 6 . /
/ 0 6 6 / 2 . i / 7 6 / 5 i / . i 7 6 / 5 4 /
/ 3 2 / 1 . /
/ 5 4 // : 3 . / 1 3 5 i / 3 . 2

Persatuan Ummat Islam yang amat mulia (2 x)
Akan meninggikan perintahan dari Tuhan
Dalam Islam Agama kita mustika dunia
Tapi ingat teman, percobaan Tuhan
Kesengsaraan yang kamu tanggung
Pihak kafir yang menggoda kita
semakin hebatnya. Tetapi tak apa
hanyalah kita anggap ujian – dalam iman kita.